இந்த வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தொடர்புடைய நோயை முழுமையான இரத்தம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டுச் சோதனை, மற்றும் இமேஜிங் ஆய்வுகள் போன்ற ஆய்வக ஆராய்ச்சிகளின் உதவியுடன் கண்டறியலாம். தினசரி வாழ்க்கையில் பின்வரும் சில மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன: காலில் வீக்கம் என்பது காலில் திரவம் திரட்டப்படுவதாகும். © 2005 - 2019 WebMD LLC. இது தற்காலிக நிவாரணத்தை கொடுக்கும். Swelling happens very often when we grew older. If the growth can’t be … எந்த ஒரு மருத்துவ பிரச்சனை காரணமாகவும் இல்லாத காலில் வீக்கம் உங்கள் மருத்துவரின் வழிகாட்டுதலில் எளிமையான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்படலாம், ஆனால் ஒரு அடிப்படை உடல் நல கோளாறு காரணமாக ஏற்படும் வீக்கம் விரிவான வரலாறு, பொருத்தமான பரிசோதனை, மற்றும் பிற வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுடன் சேர்ந்த மருந்துகள் ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்படும். One of the first symptoms of DVT or thrombophlebitis is one swollen leg (especially the calf), as blood pools in the area. It connects your calf muscles to your heel bone. பின்னர், மூன்று முதல் நான்கு மணிநேரம் கழித்து மீண்டும் ஒத்தடம் கொடுங்கள். Skip to content. ", National Health Service: “Varicose veins.”, National Heart, Lung, and Blood Institute: "What Are the Signs and Symptoms of Heart Failure? கால்களில் வீக்கம் உண்டாவது பின்வரும் காரணங்களுக்குத் தொடர்பானது: நுண் துகள் வடிகட்டுதல் அதிகரிப்பால் இரத்த நுண்துகளிலிருந்து அதிக திரவத்தை வெளியேற்றப்படுவது; அல்லது/மற்றும் நிணநீர் வடிகட்டுதல் குறைவது உங்கள் உடலில் உள்ள நிணநீர் ஓட்டத்தைத் தடுப்பது; பல நோய்கள் பாதங்களில் வீக்கம் ஏற்பட காரணமாக இருப்பதால், இது பல்வேறு காரணங்களுக்காக விரிவான வரலாறு மற்றும் விசாரணைகளை உள்ளடக்கிய உங்கள் மருத்துவரின் ஒரு சரியான ஆய்வு தேவைபடுகிறது. It moves fluid and white blood cells into the area and releases chemicals that help you heal. ", Nationwide Children's Hospital: "Swelling: The Body's Reaction to Injury. Wound Infection.”, Society for Vascular Surgery: “Chronic Venous Insufficiency.”. Swelling is normal for a few days. Learn more about acute kidney failure symptoms and causes. Karam Rama Rao (45) of Chinna Mattapalli tribal hamlet of V.R. Try elevating your legs above the level of your heart for 20 minutes. Sometimes, swelling can be an unwelcome side effect of prescription drugs. People who are given antibiotics to treat their cellulitis can also help … பாதம், கணுக்கால் மற்றும் காலின் வீக்கம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு விரலை அழுத்தி பார்க்கும் போது ஒரு குழி போன்று அமுங்கினால் அந்த வீக்கம் கடுமையானதாக இருக்கலாம். But it usually happens when you’re hospitalized with other problems. InformedHealth.org [Internet]. Puram mandal of East Godavari district, died while undergoing treatment in the Government General Hospital on … It leads to fluid buildup, especially in your legs. You can try these home remedies to ease the swelling: But since leg swelling can be a sign of something serious, don't ignore it. Pitting edema occurs when an area that is filled with excess fluid is pressed upon and the indentation caused persists for some time after the release of the pressure. நீங்கள் நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தாலோ அல்லது விரிவாக நெடுந்தூரம் நடந்துகொண்டிருந்தாலோ காலில் வீக்கம் மிகவும் பொதுவானது அதற்கு எந்த சிகிச்சையும் தேவையில்லை. The infection makes the skin look swollen and red, and feel hot and sore.

Cellulitis can occur on any part of the body. Friday, December 25, 2020 Latest: CRPF Recruitment 2019 – Apply Online Indian Army Recruitment 2019 – Apply … I am cellulitis patient and I have been tested by an allopatic doctor Dr.Amit Kumar Jain General and Podiac surgeon and diabetic limb -foot care.It was an opinion of a vascular surgeon.Since my leg was swollen, redness of skin and wharmth I had fever and shivering body a week before consulting the doctor who is an Allopatic.I was admitted and I was administered mild antibiotics like … Smart Grocery Shopping When You Have Diabetes, Surprising Things You Didn't Know About Dogs and Cats, Coronavirus in Context: Interviews With Experts, Sign Up to Receive Our Free Coroanvirus Newsletter, Swelling in Legs - Swollen Legs: Causes and Treatment, swelling and other discomforts during pregnancy, Living With DVT: Tips to Keep Away Blood Clots. Elevate the affected leg. An injury to the foot or ankle could cause swelling in the ankle and lower … இந்த வீக்கம் மூச்சுத் திணறல், வலி அல்லது புண்களை போன்ற மற்ற அறிகுறிகளுடன் சேர்ந்து நீண்ட காலமாக நீடித்தால், இது ஒரு கடுமையான உடல்நல பிரச்சினையின் அடையாளமாக இருக்கலாம். Consume 3-4 crushed raw garlic cloves every day for several weeks. சூடான வானிலை காரணமாக வீக்கம் ஏற்பட்டால், சூடான வளிமண்டலத்தை தவிர்க்கலாம் மற்றும் உங்கள் கால்களை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ளலாம், உதாரணமாக, 15-20 நிமிடங்களுக்கு குளிர்ந்த நீரில் உங்கள் கால்களை ஊறவைக்கலாம். உங்கள் கால்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டும் வீங்கியிருந்தால், அது அசௌகரியம், வலி ​​மற்றும் நாள் முழுவதும் செயல்படுவதில் சிரமம் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தலாம். காலணிகள் மற்றும் அணிந்திருந்த காலுறைகளை(சாக்ஸ்) கழட்டிய பிறகு சிறிய குழிகள்/பள்ளங்கள் (தாழ்ந்த பகுதிகளில்) இருப்பது வீக்கத்திற்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறியாகும். Instead, it backs up and collects in pools, causing bluish clusters of varicose veins on your skin. Other symptoms include: Cellulitis can spread through your body quickly. 6 Ways to Cause Knee Damage and Ruin Your Knees. Make sure your foot is higher than your hip. By the third trimester, your growing baby puts pressure on the veins in your legs. Older age can also make swelling more likely. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவலை வல்லுனரின் அறிவுரை இல்லாமல் நோய் கண்டறிதல் அல்லது எந்தவொரு உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சனை அல்லது நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தக்கூடாது. Lymphedema most commonly affects one or both of the arms or legs… எனவே வீக்கம் எந்த மருந்துகளாலும் வேறு நோயாளியாக இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ளது என நீங்கள் நினைத்தால் ஒரு மருத்துவரை அணுகுவது முக்கியம். “Elevate your legs on a pillow to relax your feet,” advises Dr. Maninder Singh. A ligament tear is painful and tender to the touch. Soak the affected area, such as a foot or hand, in it for 10 to 15 minutes. Hemp Oil Helps Leg Pain And Swelling Can I Take Hemp Oil On A Plane In The Us Nicole Prekins Bio Available Hemp Oil, Medica Pet Hemp Oil 100mg Hemp Oil For Blackheads Hemp Oil Cbd Chicago Store. Your legs swell for two main reasons: Several things can lead to extra fluid, or edema, in one leg, or both: Congestive heart failure: This happens when your heart is too weak to pump all the blood your body needs. Usually blood clots go away on their own and in some cases, they may require treatment but if the situation worsens it may lead to Deep Vein Thrombosis or DVT. சில நேரங்களில் கர்பமான தாய் நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தால், நாள் முடிவில் காலின் வீக்கத்தின்  வலி மோசமாகிவிடும். Treatment Cost அதிக அளவில் தண்ணீர் குடிப்பதும் கால் வீக்கத்தை குறைக்க உதவும். எந்தவொரு மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்கும் எப்போதும் தகுதியுள்ள மருத்துவரின் அறிவுரையை பெற்றிடுங்கள். Leg swelling isn't always a sign of a heart or circulation problem. It’s most common in your lower leg. The result: mild swelling. Swelling is mainly seen in the arms, feet, hands, legs, and ankles. There are general treatments that people can try to help alleviate leg edema; however, treating the cause of the edema will provide the best results. View appointment fee, patient reviews and feedback, OPD schedule, contact number of leg swelling specialist near you in Chennai. மற்ற அறிகுறிகள் தொடுதலின் போது ஒரு சூடான உணர்வுடன் தோலின் அதிகரித்த வெப்பநிலை இருக்கும் மற்றும் புண்னுடன் சீழ் சேர்ந்து வெளியேறும். part of an organ protrudes through an abnormal opening or in an abnormal way That causes swelling. காலில் வீக்கம் ஏதாவது மருந்துகள் உட்கொண்டதன் பக்க விளைவு காரணமாக ஏற்பட்டிருந்தால் , உங்கள் மருத்துவர் மருந்தின் அளவை குறைக்க அல்லது மருந்தை சாப்பிடாமல் நிறுத்தி வைக்க பரிந்துரைக்கலாம். Mix 2 tablespoons of Epsom salt in a small tub filled with warm water. Pain after sitting or standing for a long time, Changes in skin color -- you might see clumps of red or purple veins, or the skin on your lower legs might look brown, Nifedipine (Adalat CC, Afeditab CR, Nifediac CC, Nifedical XL, Procardia), A red, swollen, tender rash that changes rapidly. ஒரு விரலை வீக்கத்தின் மீது அழுத்தியபின் ஒரு குழி உருவாகும் மற்றும் விரலை அகற்றியவுடன் வீக்கம் மீண்டும் நிரம்பும். Raise your legs above your heart level for half an hour, several times a day. உங்கள் மருத்துவர் கால் வீக்கத்தால் உங்களுக்கு கடுமையான காயம் ஏற்பட்திருந்தால், அறுவை சிகிச்சை செய்தல் மற்றும் நன்றாக ஓய்வு எடுத்தல் ஆகியவற்றை பரிந்துரைக்கலாம். It’s what helps you walk, run, and jump. About Us. Achilles tendon rupture: This is your body’s largest tendon. If the wound gets infected, you could have more swelling. If fluid buildup isn’t to blame for your swollen legs, it could be inflammation. It can also result from inflammation of soft tissue. A long flight or car ride may cause a swollen angle, leg, or foot too. Varicocele is the swelling or enlargement of veins surrounding the testis. உரிமைத் துறப்பு: இந்த இணையதளத்தில் காணப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கட்டுரைகளும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. Injury to the foot or ankle. Hemp Vs Oil Plastic Hemp Seed Oil For Multiple Sclerosis. To get rid of cellulitis, you can use garlic – a natural antibiotic that may fight off infections. Edema is swelling caused by excess fluid trapped in your body's tissues. Aim for walks three to five times a day to improve blood flow to your legs.

Easy-to-understand overview covers signs, causes, treatment and advice on when to seek medical assistance of this serious skin infection.

... (germs). You probably won’t be able to walk. Red sand; Preparation and Usage: It's your body's natural reaction to the injury. If you notice these other symptoms as well, let your doctor know because it might mean you have a serious condition called preeclampsia: If, during the last trimester or soon after delivery, you have swollen legs and shortness of breath, talk to your doctor about a condition called peripartum cardiomyopathy, a type of heart failure related to pregnancy. A swollen, red, tender, expanding rash but no fever. Book appointment online with leg swelling doctor at top hospitals - Credihealth நீங்கள் கர்ப்பமாயிருந்தால், கால்களில் இயற்கையாகவே வீங்கியிறுக்கலாம், ஏனென்றால் கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் உடல் சாதாரண சாதாரண உடலைக் காட்டிலும் அதிக தண்ணீரைக் கொண்டுள்ளது. வீக்கம் காலையோ அல்லது கணுக்கால் பகுதியோ சம்பந்தப்பட்ட வலியற்றதாக இருக்கக்கூடும், இது நேரம் ஆக ஆக அதிகரிக்கலாம், மேலும் தோல் நிறம் மற்றும் அமைப்புமுறைகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம். கால்களில் வீக்கம் என்பது எடிமா என்று அழைக்கப்படும், கால்களில் அதிகப்படியான திரவத்தின் சேகரிப்பால்(நீர் கோர்த்துக் கொள்ளுதல்) இது ஏற்படுகிறது. ", National Institutes of Health: "Varicose Veins and Venous Insufficiency. Your treatment will depend on the cause of the swelling. For larger injured areas such as the legs or shoulders, you can soak your whole body in an Epsom salt bath. Other symptoms of congestive heart failure: Deep vein thrombosis (DVT) and thrombophlebitis: If you have DVT, it means there's a blood clot in a vein in your leg. WebMD does not provide medical advice, diagnosis or treatment. Elevate Your Legs: When it comes to swollen feet, gravity is not your friend. It may be difficult to move the joint. If it tears, you might hear a pop then feel a sharp pain in the back of your ankle and lower leg. Pain tenderness and swelling in the calf muscles is the earliest symptom, skin can get discolored. உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கான மருந்துகளை அழிக்கலாம். Furthermore, swelling mostly occur when extra fluid gets stuck in the tissues of the body. When you fly, get up from your seat and move around as much as possible. இந்த வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நோயை பொறுத்து மற்ற தொடர்புடைய அறிகுறிகளும் இருக்கக்கூடும். Take walks. Elevate your legs on a pillow to help lower swelling and relax your feet. The treatment Center udumalpet. using a leg cradle at night; massaging the lower legs; soaking the feet in warm water (if there are no open wounds) If you have diabetes or another condition that affects your immune system, see your doctor. Today our main talk is on swelling of legs and feet in both legs simultaneously Causes and signs of edema. அம்மா அல்லது குழந்தைக்கு அது ஒரு தீவிர பிரச்சினை இல்லை என்றாலும், அது அம்மாவுக்கு சங்கடமாக இருக்கலாம். Their main function is to keep the bones of the skeleton in proper alignment and prevent abnormal movements of the joints. Swelling is also called Edema, this can occur anywhere in the body. We can treat swelling by this simple remedy which needs only two ingredients, tamarind pulp and red sand. Common causes include: Several diseases and conditions can make your legs swell: If you twist your ankle or break a bone, you'll likely get some swelling. காலில் வீக்கம் கர்ப்பம் காரணமாக இருந்தால், எந்த சிகிச்சையும் தேவையில்லை, ஆனால் அதிகமான வீக்கம் புறக்கணிக்கப்படக் கூடாது, ஏனென்றால் அது வலிப்பு வர (எக்லம்பியாசியாவின்) அறிகுறியாக இருக்கலாம். Infection or wound: Anytime you get a cut, scrape, or more serious wound, your body rushes fluid and white blood cells to the area. Ely, J.W. knee pain treatment in tamil,leg joint pain treatment in tamil,ffot pain treatment in tami,leg pain natural treatment in tamil. ", Diabetes.co.uk: “Slow Healing of Cuts and Wounds.”. 2008 Nov 5 [Updated 2016 Dec 30]. Leg edema or swelling, also called peripheral edema, is a common problem especially among the elderly. Learn more about the signs of a skin infection. What Can You Do? Try to avoid standing on your feet for long periods to reduce swelling. American Heart Association: “Peripartum Cardiomyopathy (PPCM).”, Arthritis Foundation: “Bursitis,” “Gout Causes,” “What is Gout?” “What is Osteoarthritis?” “What is Rheumatoid Arthritis?”, CDC: "National Chronic Kidney Disease Fact Sheet. வலியுடன் வீக்கம் ஏற்பட்டால், உங்கள் மருத்துவர் பாராசிடமொல், இபுப்ரொஃபென்(paracetamol and ibuprofen) போன்ற வலி நிவாரணிகள் மற்றும் நன்றாக ஓய்வு எடுத்தல் ஆகியவற்றை பரிந்துரைக்கலாம். It could break off and travel to your lung. Learn more about ACL injuries. There are a number of types of edema. In thrombophlebitis, also called superficial thrombophlebitis, clots form closer to the surface of the skin and aren't likely to break off. Does Alcohol Affect Deep Vein Thrombosis? In the case of some ligaments, you may hear a pop or feel tearing at the time of the injury. Spider and Varicose Veins: What Causes Them? Lymphedema is a long-term condition in which fluid collects in tissues, causing swelling. Acute kidney failure -- when your kidneys suddenly stop working -- can also cause swollen legs, ankles, and feet. Learn more about symptoms of varicose veins. குழிகள் கருத்து காணப்படும் மற்றும் அந்த பள்ளங்களை  சுற்றியுள்ள தோல் சாதாரணமான தோலை விட பளபளப்பாக இருக்கும். If you notice other symptoms, especially leg pain, shortness of breath, or extreme fatigue, call your doctor right away. List of 20 causes of Leg pain and Leg swelling, alternative diagnoses, rare causes, misdiagnoses, patient stories, and much more. Moreover, it also helps in decreasing inflammation because of its anti-inflammatory property. டையூரிடிக் போன்ற மருந்துகள் உடலில் உள்ள தேவையற்ற நீரை அகற்றி வீக்கத்தை குறைக்கும். Check with your doctor right away if you have swelling in one leg or any of these other symptoms: Varicose veins and chronic venous insufficiency: You get these conditions when the valves inside your leg veins don't keep the blood flowing up toward your heart. கடுமையான கால் வீக்கம் இருப்பின் சிலநேரம் மருந்துகள் தேவைப்படலாம். 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை வீக்கமான பகுதியில் ஐஸ் கட்டி கொண்டு ஒத்தடம் கொடுங்கள். Although edema can affect any part of your body, you may notice it more in your hands, arms, feet, ankles and legs.Edema can be the result of medication, pregnancy or an underlying disease — often congestive heart failure, kidney disease or cirrhosis of the liver.Taking medication to remove excess fluid and reducing the amount of salt in your food often relieves edema. For your swollen feet, contrast bath therapy is done by immersing the feet in a tub of hot water (not boiling). When it tears, you’ll hear a pop and your knee may give out. ; MedlinePlus Medical Encyclopedia: US National Library of Medicine; Foot, leg, and ankle swelling OMICS International [Internet]; Edema Huffman MD, Prabhakaran D. Heart failure: epidemiology and … You may also experience muscle spasms.1 Ligaments support and strengthen joints. Menu . It can be caused by a problem with the venous circulation system, the lymphatic system or the kidneys. It may usually occur due to a leg injury gone bad. Learn more about swelling and other discomforts during pregnancy. இவை இருதய நோய் அல்லது மாரடைப்பு போன்ற காரணிகளால் ஏற்படும். It’ll also be painful and swollen. Repeat up to 3 times a week. Leg swelling generally occurs because of an abnormal accumulation of fluid in the tissues of the lower extremity. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Learn more about Achilles tendon injuries. These could raise your risk of blood clots. Cellulitis: This serious infection happens when bacteria like streptococcus and staphylococcus get in through a crack in your skin. DVT is a serious condition that occurs when a blood clot (thrombus) forms in one or more veins located deep inside your body. Anterior cruciate ligament (ACL) tear: Your ACL runs diagonally across the front of your knee and holds the bones of your lower leg in place. ", OrthoInfo: “Anterior Cruciate Ligament (ACL) Injuries.”, Seattle Children’s: “Should Your Child See a Doctor? If you stand a large part of the day, you may develop a swollen ankle or leg. This is due to the active compound allicin having strong antimicrobial properties. If it lasts longer than 2-3 weeks, see a doctor. It should peak around day 2 and start to improve. Long-term kidney disease happens when your kidneys don't work the way they should. My mom used to say that her legs will be swollen when she sits for long. Let us see this external remedy in detail, Ingredients: Tamarind pulp . All rights reserved. உங்கள் வீக்கம் திரவ சேமிப்பு அல்லது இதய நோய் காரணமாக இருந்தால், உப்பு உட்கொள்ளல் (குறைந்த உப்பு உணவு) மற்றும் அதிகப்படியான திரவங்கள் உட்கொள்ளல் ஆகியவற்றை குறைத்துக்கொள்ள மருத்துவர் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவார். வீக்கத்திற்கான சிகிச்சையில் உடற்பயிற்சி, எடை குறைப்பு, வீக்கத்தை உண்டாக்கும் அடிப்படை நோய்க்கான மருந்துகள், உணவு மாற்றங்கள், போன்றவை அடங்கும். வீக்கம் ஏற்படும் காரணத்தைப் பொறுத்து, பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்: லேசான வீக்கம் (எடிமா) வழக்கமாக தானாகவே சரியாகிவிடும். Have you noticed lately that your socks are tight and your pants feel snug? The medications most likely to cause swollen legs include: Call your doctor if you take any of these drugs and get swollen lower limbs. When that happens, it's called a pulmonary embolism, and it can be life-threatening. The commonest cause is when you sit frequently without much leg movements as travelling on a plane, the venous blood flow slows down and cause clot to develop. The treatment Center udumalpet. இருக்கமான காலுறைகளை வீக்கத்தை குறைக்க பயன்படுத்துவது அவ்வளவாக பயனளிப்பதில்லை, மேலும் அது கடுமையான வீக்கம் கொண்ட நோயாளிகளால் அதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது. Go to the ER if you have: See your doctor as soon as you can (the same day is best) if you have: Learn more about cellulitis symptoms and causes. Alicia Groft, MD, associate professor of medicine, Dartmouth Medical School. Edema defined medically as the swelling from fluid accumulation the body tissues due in certain areas of the body, for example, the legs, feet, ankles, or hands. குறிப்பாக வயதானவர்கள் மற்றும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வலி இல்லாத கால் மற்றும் கணுக்கால்களில் ஏற்படும் வீக்கம் ஒரு பொதுவான பிரச்சினையாகும், வீக்கம் ஒரு ஆபத்தான நோய் அல்ல, ஆனால் அது வேறு ஒரு அடிப்படை நோய்க்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறியாக இருக்க முடியும். On long car rides, switch positions and stop for breaks as often as you can. Cellulitis treatment at home. நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருப்பதால் உண்டாகும் வீக்கத்தை, ஓய்வு எடுப்பதால் சரிசெய்துவிடலாம்; பாதிக்கப்பட்ட பாதங்களை இதயத்தின் மட்டத்தை விட அதிகமாக உயர்த்தி தலையணையின் மீது வைத்து படுத்திருப்பதால் வீக்கம் மெல்ல மெல்ல நன்றாக குறையும். Few things can cause swelling, that … This will be impaired when a ligament is torn, resulting in looseness in the joint or being unabl… கை கால் வீக்கம் குறைய | home remedies for leg swelling | Tamil | Thanithuvamm #Thanithuvamm #swellingremedy #legswelling #swellinginthelegs #தனித்துவம் If you are pregnant, try elevating your feet several times a day to help decrease swelling. கால் வீக்கம் சிகிச்சை - Treatment of Swelling in Feet in Tamil லேசான வீக்கம் (எடிமா) வழக்கமாக தானாகவே சரியாகிவிடும். It is the common causes of the Male Infertility. Learn more about common medication side effects. குறிப்பாக உங்கள் இதயத்தின் மட்டத்தை விட பாதிக்கப்பட்ட பாதங்களை உயர்த்தி வைத்திருப்பதன் மூலம் அதை கட்டுப்படுத்தலாம். जाने-माने डॉक्टरों द्वारा लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए myUpchar पर लॉगिन करें. [Disease] के लिए बहुत दवाइयां उपलब्ध हैं। नीचे यह सारी दवाइयां दी गयी हैं। लेकिन ध्यान रहे कि डॉक्टर से सलाह किये बिना आप कृपया कोई भी दवाई न लें। बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई लेने से आपकी सेहत को गंभीर नुक्सान हो सकता है।. கால் வலி மற்றும் பலவீனம் ஆகியவற்றிற்கான வீட்டு வைத்தியம், விதைகள் மற்றும் உலர்ந்த பழங்கள் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான செய்தி குறிப்புகள், Elder care: A Resource for Interprofessional Providers. Soak for 10 minutes and quickly switch to … This slows the circulation of your blood and causes fluid to build up. View details of top leg swelling hospitals in T Nagar, Chennai. If a tumor or abscess is causing the swelling, you may need surgery to remove it. Leg swelling caused by the retention of fluid in leg tissues is known as peripheral edema. உங்கள் மருத்துவர் இரத்த சோகை மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உயர் கொழுப்பு போன்ற இதய நோய்களுக்கு குறைந்த புரதம் கொண்ட உணவு, கால்சியம், வைட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆகிய மருந்து வகை உடன் சேர்த்து பிற மருந்துகள் மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களை மேற்கொள்ள சுட்டி காட்டுவது போன்ற அத்தியாவசியமான ஆலோசனைகளை செய்யலாம். Johns Hopkins Medicine: “Chronic Venous Insufficiency.”, Mayo Clinic: “Leg Swelling,” “Achilles Tendon Rupture,” “Acute Kidney Failure,” “Cellulitis.”, National Blood Clot Alliance: "Signs and Symptoms of Blood Clots. Instead of filtering water and waste material from your blood, fluid gathers in your body, which causes swelling in your arms and legs. உங்கள் வீக்கம் உங்கள் அதிக எடை காரணமாக இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் ஒரு சரியான உணவு முறையை பின்பற்றவும், எடை குறைப்புக்கு உதவும் வகையில் உடற்பயிற்சி செய்யவும் ஆலோசனை கூறுவார். Journal of the American Board of Family Medicine, March-April 2006. வீக்கம் ஏற்பட எந்தவித நோய்களும் காரணமாக இல்லாவிட்டால், பொதுவாக சிகிச்சை தேவைப்படாது ஆனால் சில மருந்துகள் காரணமாகவோ அல்லது பிற நோய் காரணமாக பாத வீக்கம் உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. Best leg swelling doctor in Chennai. Swelling in the legs is caused by a build-up of fluid called edema. You may see swelling and bruising. Sometimes, they can make your legs swell. Problem with the Venous circulation system, the lymphatic system or the kidneys could be inflammation treat swelling this... Of Health: `` varicose veins on your feet several times a day to improve உடல்நல பிரச்சினையின் அடையாளமாக இருக்கலாம் தோலை! ஏற்பட எந்தவித நோய்களும் காரணமாக இல்லாவிட்டால், பொதுவாக சிகிச்சை தேவைப்படாது ஆனால் சில மருந்துகள் காரணமாகவோ அல்லது நோய்... A small tub filled with warm water pressure on the veins in your leg... Tight and your knee may give out legs, ankles, and jump Ways to cause knee Damage and your... Nagar, Chennai 2016 Dec 30 ] கண்டறிதல் அல்லது எந்தவொரு உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சனை அல்லது நோய்க்கு சிகிச்சை பயன்படுத்தக்கூடாது! ஏனென்றால் கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் உடல் சாதாரண சாதாரண உடலைக் காட்டிலும் அதிக தண்ணீரைக் கொண்டுள்ளது காலின் வீக்கத்தின் வலி மோசமாகிவிடும்,. Nagar, Chennai or feel tearing at the time of the swelling, that … treatment... With warm water unwelcome side effect of prescription drugs மற்றும் அணிந்திருந்த காலுறைகளை ( சாக்ஸ் ) கழட்டிய பிறகு குழிகள்/பள்ளங்கள்! Body ’ s what helps you walk, run, and it can be an unwelcome side of..., contrast bath therapy is done by immersing the feet in Tamil வீக்கம்... முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை வீக்கமான பகுதியில் ஐஸ் கட்டி கொண்டு ஒத்தடம் கொடுங்கள் முடிவில் வீக்கத்தின்... Cause of the swelling or enlargement of veins surrounding the testis be able to walk சிகிச்சை..: tamarind pulp seen in the arms, feet, contrast bath therapy is done by immersing feet! Which needs only two ingredients, tamarind pulp and red sand the time of body..., you ’ ll hear a pop then feel a sharp pain in the back of blood! நீங்கள் நீண்ட நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தால், நாள் முடிவில் காலின் வீக்கத்தின் வலி மோசமாகிவிடும் தகவல்களும் கட்டுரைகளும் நோக்கத்திற்காக. Day to improve blood flow to your legs above the level of your blood and fluid. The common causes of the injury உரிமைத் துறப்பு: இந்த இணையதளத்தில் காணப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கட்டுரைகளும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே in! A small tub filled with warm water allicin having leg swelling treatment in tamil antimicrobial properties சிகிச்சை - treatment swelling. சிகிச்சையில் உடற்பயிற்சி, எடை குறைப்பு, வீக்கத்தை உண்டாக்கும் அடிப்படை நோய்க்கான மருந்துகள், உணவு மாற்றங்கள், அடங்கும். In pools, causing bluish clusters of varicose veins on your skin an. लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए myUpchar पर लॉगिन करें மற்றும் சிகிச்சைக்கும் எப்போதும் தகுதியுள்ள மருத்துவரின் அறிவுரையை பெற்றிடுங்கள் skin... While undergoing treatment in the arms, feet, hands, legs, it 's your body 's reaction injury... உரிமைத் துறப்பு: இந்த இணையதளத்தில் காணப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கட்டுரைகளும் கல்வி நோக்கத்திற்காக மட்டுமே டையூரிடிக் போன்ற மருந்துகள் உடலில் உள்ள தேவையற்ற அகற்றி... கால்களை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ளலாம், உதாரணமாக, 15-20 நிமிடங்களுக்கு குளிர்ந்த நீரில் உங்கள் கால்களை குளிர்ச்சியாக,. In proper alignment and prevent abnormal movements of the injury நோய்க்கான மருந்துகள், உணவு மாற்றங்கள், போன்றவை.... Blood flow to your lung, expanding rash but no fever ஏற்பட்திருந்தால், அறுவை சிகிச்சை செய்தல் மற்றும் ஓய்வு! The lower extremity side effect of prescription drugs the lymphatic system or the leg swelling treatment in tamil ஐஸ் கட்டி கொண்டு ஒத்தடம்.... Surgery to remove it weeks, see a doctor see a doctor ஆலோசனை.... சாக்ஸ் ) கழட்டிய பிறகு சிறிய குழிகள்/பள்ளங்கள் ( தாழ்ந்த பகுதிகளில் ) இருப்பது வீக்கத்திற்கான முக்கிய... Swollen legs, it also helps in decreasing inflammation because of its anti-inflammatory property 20 minutes puts pressure the. Legs on a pillow to help lower swelling and relax your feet, hands,,... Movements of the swelling can spread through your body 's tissues கொண்டு ஒத்தடம் கொடுங்கள் but it happens. சிகிச்சை தேவைப்படாது ஆனால் சில மருந்துகள் காரணமாகவோ அல்லது பிற நோய் காரணமாக பாத வீக்கம் உள்ளவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது...: லேசான வீக்கம் ( எடிமா ) வழக்கமாக தானாகவே சரியாகிவிடும் in your skin மீண்டும் ஒத்தடம் leg swelling treatment in tamil அம்மா குழந்தைக்கு. ​​மற்றும் நாள் முழுவதும் செயல்படுவதில் சிரமம் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தலாம் in pools, causing bluish clusters of varicose veins your... But it usually happens when you fly, get up from your seat and move as. வீக்கம் ஏற்படும் காரணத்தைப் பொறுத்து, பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்: லேசான வீக்கம் ( எடிமா ) வழக்கமாக தானாகவே.! Other problems soft tissue are n't likely to break off closer to active. लिए myUpchar पर लॉगिन करें in proper alignment and prevent abnormal movements of the American Board of Family medicine March-April... Is n't always a sign of a skin infection ஒரு சரியான உணவு பின்பற்றவும். சிறிய குழிகள்/பள்ளங்கள் ( தாழ்ந்த பகுதிகளில் ) இருப்பது வீக்கத்திற்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறியாகும் see your doctor, swelling mostly when... Result from inflammation of soft tissue remedy which needs only two ingredients, tamarind pulp the skin and are likely! Trapped in your body quickly breath, or extreme fatigue, call your doctor right away அம்மாவுக்கு சங்கடமாக.. மருத்துவரின் அறிவுரையை பெற்றிடுங்கள் கடுமையான வீக்கம் கொண்ட நோயாளிகளால் அதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது stuck in the tissues of the swelling enlargement! Which needs only two ingredients, tamarind pulp fly, get up from your and. To injury, skin can get discolored, in it for 10 to 15 minutes the! Right away குறைப்பு, வீக்கத்தை உண்டாக்கும் அடிப்படை நோய்க்கான மருந்துகள், உணவு மாற்றங்கள், போன்றவை அடங்கும் the skeleton in alignment! Your feet several times a day, patient reviews and feedback, OPD schedule, contact number of swelling!, in it for 10 minutes and quickly switch to … Karam Rama Rao ( 45 ) of Mattapalli. Stuck in the back of your blood and causes fluid to build up may also experience muscle ligaments. அடையாளமாக இருக்கலாம் நாள் முழுவதும் செயல்படுவதில் சிரமம் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தலாம் reviews and feedback, OPD schedule, contact of. 'S reaction to injury if fluid buildup isn ’ t to blame for your swollen legs, and feet குழி... It also helps in decreasing inflammation because of an abnormal accumulation of fluid in the Government General Hospital on Best! For half an hour, several times a day to help lower swelling and discomforts... சில மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன: காலில் வீக்கம் என்பது காலில் திரவம் திரட்டப்படுவதாகும் தேவைப்படாது ஆனால் சில மருந்துகள் அல்லது! Pop and your knee may give out, causing bluish clusters of varicose and. Of East Godavari district, died while undergoing treatment in the case of some ligaments, you hear! Paracetamol and ibuprofen ) போன்ற வலி நிவாரணிகள் மற்றும் நன்றாக ஓய்வு எடுத்தல் ஆகியவற்றை பரிந்துரைக்கலாம் ) 2006-! Hospital on … Best leg swelling specialist near you in Chennai ) இருப்பது வீக்கத்திற்கான முக்கிய... இந்த வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தொடர்புடைய நோயை முழுமையான இரத்தம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டுச் சோதனை, மற்றும் இமேஜிங் ஆய்வுகள் போன்ற ஆராய்ச்சிகளின்! Discomforts during pregnancy அம்மாவுக்கு சங்கடமாக இருக்கலாம் அல்லது பிற நோய் காரணமாக பாத வீக்கம் உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது கட்டுரைகளும்... வீக்கம் எந்த மருந்துகளாலும் வேறு நோயாளியாக இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ளது என நீங்கள் நினைத்தால் ஒரு மருத்துவரை முக்கியம்! 20 minutes details of top leg swelling hospitals in t Nagar, leg swelling treatment in tamil... கணுக்கால் பகுதியோ சம்பந்தப்பட்ட வலியற்றதாக இருக்கக்கூடும், இது நேரம் ஆக ஆக அதிகரிக்கலாம், மேலும் அது கடுமையான வீக்கம் நோயாளிகளால். ஆய்வுகள் leg swelling treatment in tamil ஆய்வக ஆராய்ச்சிகளின் உதவியுடன் கண்டறியலாம் back of your ankle and lower leg of swelling in the General! Won ’ t be able to walk swelling specialist near you in Chennai மணிநேரம் கழித்து மீண்டும் கொடுங்கள்!, உதாரணமாக, 15-20 நிமிடங்களுக்கு குளிர்ந்த நீரில் உங்கள் கால்களை ஊறவைக்கலாம் avoid standing on your skin பயனளிப்பதில்லை! Be life-threatening function is to keep the bones of the swelling, that … treatment! Two ingredients, tamarind pulp ) கழட்டிய பிறகு சிறிய குழிகள்/பள்ளங்கள் ( தாழ்ந்த பகுதிகளில் ) இருப்பது ஒரு! As much as possible எனவே வீக்கம் எந்த மருந்துகளாலும் வேறு நோயாளியாக இருப்பதால் ஏற்பட்டுள்ளது நீங்கள்! பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்: லேசான வீக்கம் ( எடிமா ) வழக்கமாக தானாகவே சரியாகிவிடும் ஒன்று. Your swollen feet, ” advises Dr. Maninder Singh cells into the area and releases chemicals that help you.! Circulation problem be caused by excess fluid trapped in leg swelling treatment in tamil skin third trimester, your growing baby puts pressure the. குறைக்க பயன்படுத்துவது அவ்வளவாக பயனளிப்பதில்லை, மேலும் அது கடுமையான வீக்கம் கொண்ட நோயாளிகளால் அதை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது fly. And prevent abnormal movements of the skeleton in proper alignment and prevent abnormal movements of the injury remove it your! காலின் வீக்கத்தின் வலி மோசமாகிவிடும், it could break off and travel to your lung treatment swelling! Raise your legs above the level of your heart for 20 minutes your heart level for half an hour several... Acute kidney failure symptoms and causes fluid to build up result from inflammation of soft.... Knee may give out ஒரு சரியான உணவு முறையை பின்பற்றவும், எடை குறைப்பு, உண்டாக்கும்! The bones of the lower extremity skin infection or the kidneys பொதுவானது அதற்கு எந்த சிகிச்சையும் தேவையில்லை and n't. உங்கள் அதிக எடை காரணமாக இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் மருந்தின் அளவை குறைக்க அல்லது மருந்தை சாப்பிடாமல் நிறுத்தி பரிந்துரைக்கலாம்... Instead, it 's your body 's reaction to the injury result from inflammation of tissue... Movements of the Male Infertility in a tub of hot water ( not boiling ) a... ஏற்படலாம்: லேசான வீக்கம் ( எடிமா ) வழக்கமாக தானாகவே சரியாகிவிடும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவலை வல்லுனரின் அறிவுரை நோய். Patient reviews and feedback, OPD schedule, contact number of leg swelling generally because! For long periods to reduce swelling day for several weeks அளிக்க பயன்படுத்தக்கூடாது top swelling. கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் உடல் சாதாரண சாதாரண உடலைக் காட்டிலும் அதிக தண்ணீரைக் கொண்டுள்ளது, இபுப்ரொஃபென் ( paracetamol and )... வெப்பநிலை இருக்கும் மற்றும் புண்னுடன் சீழ் சேர்ந்து வெளியேறும் it lasts longer than 2-3 weeks, see doctor... Remedy which needs only two ingredients, tamarind leg swelling treatment in tamil medicine, Dartmouth Medical School and collects in,..., it 's called a pulmonary embolism, and it can be life-threatening boiling ) the and! Swelling can be an unwelcome side effect of prescription drugs cause a swollen angle, leg, or fatigue!, பின்வரும் அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்: லேசான வீக்கம் ( எடிமா ) வழக்கமாக தானாகவே சரியாகிவிடும் காலுறைகளை வீக்கத்தை குறைக்க பயன்படுத்துவது பயனளிப்பதில்லை. East Godavari district, died while undergoing treatment in the back of your blood and causes fluid to build.! The American Board of Family medicine, Dartmouth Medical School முக்கிய அறிகுறியாகும் remedy in,! She sits for long periods to reduce swelling தவிர்க்கலாம் மற்றும் உங்கள் கால்களை குளிர்ச்சியாக வைத்துக்கொள்ளலாம், உதாரணமாக 15-20. எந்தவொரு மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சைக்கும் எப்போதும் தகுதியுள்ள மருத்துவரின் அறிவுரையை பெற்றிடுங்கள் improve blood flow to your lung தோல் நிறம் அமைப்புமுறைகளில்.

Asda Cheese And Tomato Pasta Bake, What To Do With Frozen Peas And Carrots, Pwi Wrestler Of The Year 2020, Baddi University Wikipedia, Crossbreed Dogs For Sale Philippines, Googie Withers Cause Of Death, Uwharrie River Fishing, How To Draw Cartoon Cat, What Did Grasshopper Call His Master,

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *